www.Pranic-Energy.com
linie
Pranic-Energy Healing

Prana/Chi/Ki/Odem = Yaşam enerjisi

Prana bedeni canlı ve sağlıklı tutan enerjidir. Hastalığın veya bir yaralanmanın iyileşmesi bedenin kendi kendini tedavi gücüyle olur. İlaçlar ve tıbbi müdahele iyileşme yolunda „sadece“ destekleyici işleve sahiptirler.

Pranic-Energy Healing – Adı üstünde- prana enerjisi ile işler ve böylelikle kendi kendine tedavi güçlerinin doğal yoldan güçlenmesine etki eder. Böylece – kısmen inanılmayacak ölçüde- kendini yenileme süreci hızlanır.

Doğrudan yaşam enerjisini etkilediği için Pranic-Energy Healing canlı enerji bedeninin uyumlu ve stabilize edilmesi için oldukça verimli bir yöntemdir. Pranic-Energy Healing dokunmanın olmadığı bir enerji tekniğidir. Pranic-Energy Healing hiç bir kimyasal madde kullanılmadığı içın negatif ve vücuda zarar veren yan etkiler içermez.

Yaşam enerjisi- eski hint bilimsel dili olan Sankritçe’de Prana olarak adlandırılır- bedenimizi canlı, sağlıklı ve vital olmasını sağlar. Pranic-Energy Healing ile bu üniversel yaşam enerjisinin alışverişi  (girişi ve atılması) „sağlıklı“ yörüngelere yönlendirilir ve böylece kendi kendini tedavi güçleri doğrudan arttırılır.

Pranic-Energy Healing yenilenme sürecini, rehabilitasyonu ve yaşam gücünün ve de sevincinin tekrar kazanılmasını hızlandırır.

Pranic-Energy Healing
yıllarca denenmiş oldukça etkili ve normal tıbbi yöntemleri akıllıca tamamlayan bir tedavidir.

Pranic-Energy Healing bende nasıl etki gösterir? - RANDEVU

Pranic-Energy Healing’in kesinlikle tıp biliminin yerine geçme gibi bir amacı yoktur. Tam aksine anlamlı bir şekilde bütünleyici olma amacı bulunur. Hastalık halinde veya hastalık belirtileri halinde lütfen bir doktora ve sertifikası olan bir Pranic-Energy Healer’e gidiniz

DUYURULAR
"PRANİK ENERJİ ŞİFASI" Sunumu
TARİH:
07 Ekim Perşembe, 2021
SAAT: 19:30-21:30

Dolunay Meditatsyonu
20 Ekim 2021
19 Kasım 2021
19 Aralık 2021
Iletisim:
+90 552 515 7319
Ankara
Chakraspray
English Site English Site German Site German Site
Bild Referans
Impressum
AGB